HoivaBuust-hankkeessa tutkittiin hoitohenkilöstön kokemusta itseohjautuvuudesta Arto Siniluhdan tuottamassa YAMK- opinnäytetyössä: Työyhteisöstä tiimiksi, tiimivalmennus yhteisöohjautuvan tiimin tukena. Opinnäytetyöhön tarkoituksena oli selvittää miten moderni työyhteisö rakentuisi yhteisöohjautuvaksi tiimiksi tiimivalmennuksen avulla. Tavoitteena on selvittää, mitä odotuksia heille on tullut tiimivalmennuksen myötä suhteessa aiempaan toimintatapaan.

Arto Siniluhdan opinnäytetyön näkökulma oli yhteisökeskeinen, vaikka haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina. Haastattelu toteutettiin 11 kotihoidon työntekijälle ja haastattelujen keskeisimmät tulokset ovat luettavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021060414149.

Hankkeesta toteutettiin myös toinen YAMK opinnäytetyö: Itseohjatuvan tiimimallin käyttöönotto, jonka toteutti Elisa Hyvärinen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata sosiaali- ja terveysalalla toimivan organisaation johtajien, vastuuhenkilöiden, sidosryhmän edustajien ja itseohjautuvuuden asiantuntijoidenarviointeja itseohjautuvuuden käyttöönotosta osaksi organisaation toimintaa osallistavan innovaation näkökulmasta. Tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa itseohjautuvien tiimien käyttöönotosta osaksi organisaation toimintaa ja selvittää millaista on työntekijän osallisuus prosessissa.

Elisa Hyvärisen opinnäytetyön tulosten mukaan itseohjautuvuuden käyttöönottoon vaikuttavat tekijät voidaan jaotella mahdollistaviin ja estäviin tekijöihin. Itseohjautuvan toimintamallin käyttöönottoa mahdollistavat itseohjautuvuutta tukevat arvot, strategia, itseohjautuvuutta tukeva johtaminen, itseohjautuvuutta tukeva organisaatiokulttuuri sekä itseohjautuvuutta tukeva ajattelu. Estävinä tekijöinä nähtiin toimialaan, kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyvät haasteet, arvioinnin ja strategiaan liittyvät haasteet, itseohjautuvuutta tukematon organisaatiokulttuuri, toimintamallit sekä ajattelu. Haastateltavat kokivat, että työntekijän osallisuutta itseohjatuvan toimintamallin käyttöönotossa pidettiin välttämättömyytenä. Elisa Hyvärisen opinnäytetyö on luettavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021120824596.

Tämä sivusto käyttää evästeitä sisällön ja käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Voit halutessasi estää evästeet selaimesi asetuksista. Jatkamalla tämän verkkosivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Jyväskylän Hoivapalvelut on Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys Ry:n ja sen omistaman Jyvässeudun Hoivapalvelut Oy:n vanhuspalveluiden ja kehittämistoiminnan yhteinen nimike. Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys Ry on vuonna 1994 perustettu yleishyödyllinen yhdistys.

2021 © Jyväskylän Hoivapalvelut
Internetsivut Joinas Oy