Huolenpitoa ja aitoja kohtaamisia

Arvomme

Asiakaslähtöisyys
Turvallisuus
Omatoimisuus
Ammatillisuus

Sinusta huolta pitäen

Keski-Suomen suurimpana paikallisena toimijana tehtävänämme on arvokkaan, turvallisen ja elämänmyönteisen ikääntymisen turvaaminen
asiakkaille. Yhteenkuuluvuutta, vuorovaikutusta ja kohtaamista vahvistamalla haluamme edistää ikäihmisten ja heidän läheisten sekä henkilökunnan hyvinvointia ja osallisuutta. Ystävällinen ja osaava henkilökunta on asukkaita varten. Asunnot ovat valoisia, viihtyisiä ja esteettömiä, joissa on mahdollisuus viettää turvattua ja täysipainoista elämää. 

Palveluita paremman elämänlaadun tueksi

Toiminnan perustana on Jyväskylässä vuonna 1994 alkunsa saanut Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys Ry. Yhdistyksen perustajiin kuului joukko Jyväskylän ikääntyvien yliopiston opiskelijoita, sekä muita ikääntymisen asioista kiinnostuneita kansalaisia. Yhdistyksen perustamisen taustalla oli
huoli ikääntyvän väestön asumisesta ja palveluista. 

Ikääntyvien palveluiden ja asumisen kehittäminen ovat
edelleen vahvasti toiminnassa mukana. Kiinteistötoiminnasta vastaa Jyväskylän
Hoivapalveluyhdistys Ry. Keski-Suomen Hoivasäätiö sr kehittää olemassa olevia palveluita ja innovoi uusia. Palveluasumisen hoivasta vastaa Jyvässeudun
Hoivapalvelut Oy ja ateriapalveluista Hoivakeittiöt Oy.

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys Ry

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys Ry on yleishyödyllinen yhdistys, joka vastaa seniori- ja palveluasumisen kiinteistötoiminasta sekä kehittää osaltaan ikääntyville suunnattua toimintaa samalla mielenkiinnolla
kuin yli 20 vuotta sitten. Kiinteistötoiminnassa korostamme yksilöllistä kohtaamista ja huomioimme nykyiset ja tulevat asukkaamme ammattitaidolla ja
lämmöllä.

Keski-Suomen Hoivasäätiö sr

Vuonna 2022 Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys Ry perusti yleishyödyllisen yhteisön, Keski-Suomen Hoivasäätiön. Säätiön tarkoituksena on edistää ikääntyvien, nuorten sekä muiden hoiva-, hyvinvointi- ja tukipalveluita tarvitsevien asemaa ja osallisuutta yhteiskunnassa. Kehittämistoiminnassa haluamme olla edelläkävijöitä ja tehdä aktiivista yhteistyötä mm. alueen oppilaitosten
ja yritysten kanssa. 

Jyväskylän Hoivapalvelut (Jyvässeudun Hoivapalvelut Oy)

Jyväskylän Hoivapalvelut on suurin paikallinen, ikääntyvien ympärivuorokautista palveluasumista tarjoava yritys. Hoivapalveluilla työskentelee yli 120 työntekijää ja palveluiden piirissä on yli 150 tyytyväistä
asukasta. Olemme kehittäneet toimintatapaamme noin 17 vuoden ajan niin, että asiakkaamme saavat parhaan mahdollisen hoivan ja huolenpidon. Meillä on osaava
ja työstään innostunut henkilökunta, jonka kanssa on hyvä toimia. 

Hoivakeittiöt Oy

Vuonna 2015 perustettiin Hoivakeittiöt Oy valmistamaan
asiakkaillemme terveellistä ja maukasta kotiruokaa. Hoivakeittiöt toimivat kolmessa eri valmistuskeittiössä ja tuottavat ateriapalveluita yli 150 asiakkaalle. 

Kasvutarinaamme aikajanalla

27.4.1994
Voittoa tavoittelematon yhdistys Jyväs-Mikot ja Maijat perustetaan.
Voittoa tavoittelematon yhdistys Jyväs-Mikot ja Maijat perustetaan.
27.4.1994
1998
Yhdistyksen ensimmäisenä palkattuna työntekijänä aloittaa Seija Leppälehto. Ensimmäinen palvelutalo Kotikaari valmistuu Kuokkalaan ja käynnistãã toimintansa loppuvuodesta.
1998
2002
Yhdistys muuttaa nimensä Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry:ksi.
2002
2003
Toiminnan käynnistyminen Lutakon lähipalvelutalossa ja kotihoidossa. Yhdistys aloittaa päiväkotitoiminnan Lutakossa päiväkoti Sateenkaaressa.
2003
2005
Palvelutalo Kotikaari B valmistuu Kuokkalaan.
2005
2006
Yhdistyksen tytäryhtiö Jyvässeudun Hoivapalvelut 0y aloittaa toimintansa. Toiminnan käynnistyminen Vuoroparin palvelutalossa Kuokkalassa.
2006
2008
Toiminnan käynnistyminen päiväkoti Kartanonkujassa Kortepohjassa.
2008
2009
Kotihoito laajentaa toimintaansa kaupungin ostopalveluista yksityiseen palvelutuotantoon.
2009
2010
Asmalammen päiväkoti aloittaa toimintansa Jyskässä.
2010
2013
Sporttipäiväkoti aloittaa toimintansa Palokassa. Pikkukartanon päiväkoti aloittaa toimintansa. Kortepohjassa.
2013
2014
Päiväkoti Tähtitarha aloittaa toimintansa Keuruulla. Kotikaaren päiväkoti aloittaa toimintansa Kuokkalassa.
2014
2015
Pehtorinhoivan palvelutalo valmistuu Kortepohjan Senja- kortteliin. Hoivakeittiöt 0y aloittaa toimintansa neljässä valmistuskeittiössä.
2015
2016
Toiminnan käynnistäminen Muuramen Koskikodissa.
2016
2018
Tähtipäiväkotien toiminta yhtiöitetään. Päiväkoti Niittytähti valmistuu Kortepohjaan. Kartanonkujan ja Pikkukartanon päiväkodin toiminnot siirtyvät Niittytähteen. Päiväkoti Tähtitarhalle valmistuu udet tilat Keuruulle. Yhdistyksen ensimmäinen työntekijä Seija Leppälehto jää eläkkeelle 31.12.2018 Jyväskylän Hoivapalveluhdistys ry:n toiminnanjohtajan tehtävistä.
2018
2019
Hoivapalvelut Oy myy Tähtipäiväkodit 0y:n Norlandia päiväkotien hallintayhtiölle NH Finland Holding Oy:lle syksyllä 2019. Jyväskylän Hoivapalvelut keskittyy jatkossa ylläpitämään ja kehittämään ikäihmisten monipuolisia hyvinvointi- ja hoivapalveluita.
2019
2022
2022 Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys Ry perustaa yleishyödyllisen yhteisön, Keski-Suomen Hoivasäätiö sr:n.
2022

Kuvaus omistusrakenteesta