Anonyymi ilmoitus väärinkäytösepäilystä

Voi tehdä ilmoituksen rikkomukseen kohdistuvasta epäilystä, kun epäilysi koskee mahdollista väärinkäytöstä tai epäeettistä toimintaa.

Tallaista toimintaa voi muunmuassa olla työntekijän epärehellinen tai -eettinen, petollinen, tai laiton käytös ja toiminta.

Rikkomukseen kohdistuvasta epäilyn ilmoittamisesta (Whistleblowing) on kyse siitä, että väärinkäytösepäilyjä, muita rikkomuksia tai sääntelyn vastaista toimintaa havaitsevien käytössä on luottamuksellinen ja tarvittaessa anonymi ilmoituskanava, jonka kautta tavoitetaan riippumaton taho. Otamme Jyväskylän Hoivapalveluilla väärinkäytösepäilyt vakavasti ja haluamme tarjota luottamuksellisen, matalan kynnyksen kanavan niiden esiin tuomiseen.

Mistä tulee tehdä ilmoitus?

Tee ilmoitus rikkomukseen kohdistuvasta epäilystä, kun epäilysi koskee mahdollista väärinkäytöstä tai epäeettistä toimintaa Jyväskylän Hoivapalveluilla. Tällaista voi muunmuassa olla työntekijän epärehellinen, petollinen, epäeettinen tai laiton käytös ja toiminta. Tätä ilmoituslomaketta ei ole tarkoitettu asiakaspalautteen antamiseen tai reklamointiin. Lomake on Jyväskylän Hoivapalveluiden sisäiseen käyttöön. Kaikki ilmoitukset tulee tehdä vilpittömässä mielessä.

Kehotamme sinua tekemään ilmoituksen avoimesti ja kertomaan nimesi ja yhteystietosi. Kaikki ilmoitukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja henkilöllisyys pidetään salassa koko prosessin ajan.

Ilmoituksia käsittelevät vain määrätyt henkilöt Jyväskylän hoivapalveluilla. He kävnnistävät tarvittavat selvitykset ja käsittely on luottamuksellista. Luottamuksellisuus pätee myös tapauksissa, jossa ilmoittaja tuo itse henkilöllisyytensä esiin. Yhteystietonsa jättäneille saatamme tehdä lisäkysymyksiä ja saada tietoa ilmotuksen käsittelystä.

Pakolliset kentät ovat erikseen merkitty*