Esperille viisi uutta hoivakotia Keski-Suomesta

Esperi Care ja Keski-Suomen Hoivasäätiö ovat solmineet yrityskaupan Jyvässeudun Hoivapalvelut Oy:stä. Sopimus kattaa viiden hoivakodin kokonaisuuden Keski-Suomessa. Kodeista neljä sijaitsee Jyväskylässä ja yksi Muuramessa. ”Kauppa on suuruusluokaltaan yksi Esperin suurimmista. Kaupan myötä saamme Esperille viisi uutta hoivakotia, joiden myötä pääsemme paremmin palvelemaan Keski-Suomen Hyvinvointialuetta sekä erityisesti Jyväskylän alueen ikääntyneitä. Tämä on iso avaus meille Jyväskylään, […]

YAMK opinnäytetyöt HoivaBuust – hankkeen aikana.

HoivaBust-hankkeessa tutkittiin hoitohenkilöstön kokemusta itseohjautuvuudesta Arto Siniluhdan tuottamassa YAMK- opinnäytetyössä: Työyhteisöstä timiksi, timivalmennus hteisöohjautuvan timin tukena. Opinnäytetyöhön tarkoituksena oli selvittää miten moderni työyhteisö rakentuisi yhteisöohjautuvaksi timiksi timivalmennuksen avulla. Tavoitteena on selvittãã, mitä odotuksia heille on tullut timivalmennuksen myötä suhteessa aiempaan toimintatapaan. Arto Siniluhdan opinnäytetyön näkökulma oli hteisökeskeinen, vaikka haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina. Haastattelu toteutettiin 11 kotihoidon […]